Zwroty i reklamacje

 ZWROT 

 Klient może w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

           Wystarczy:

                  1. Wypełnić otrzymany formularz zwrotu (POBIERZ).

                  2. Zapakować towar wraz z formularzem zwrotu.

                  3. Odesłać na adres:

GEO ART Paulina Teterycz

ul. Plac Niepodległości 4

59-500 Złotoryja

Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką.

Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez sklep przesyłki ze zwrotem.  Zwrot płatności nastąpi przelewem na konto na wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

REKLAMACJA

 W przypadku złożenia reklamacji przez klienta należy:

1. Pobrać, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny >> POBIERZ

2. Zapakować towar wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu (paragon, rachunek, Fa VAT)

3. Odesłać na adres:

GEO ART Paulina Teterycz

ul. Plac Niepodległości 4

59-500 Złotoryja

– Do reklamowanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu bądź innego wystawionego dowodu zakupu (rachunek, Fa VAT itp)

– W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.